DNA sleutel

“Een DNA-databank die ten goede komt aan de gezondheid van alle huisdieren”


Dr. Hille Fieten, coördinator ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde

Dr. Peter Leegwater, moleculair geneticus ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde


DNA opslaan,

voor betere analyse en meer kennis



Regelmatig dienen zich nieuwe erfelijke ziektes aan, of komt een ziekte die al langer circuleert in een ras aan de oppervlakte. Om adequaat op deze ziekten te kunnen reageren is het belangrijk om direct DNA van de patiënten beschikbaar te hebben. “Want alles wat we niet opslaan is een verloren patiënt. Een patiënt die had kunnen helpen de aandoening op te lossen,” aldus dr. Hille Fieten van het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde.

Dierenarts-onderzoeker en coördinator van het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde dr. Hille Fieten weet uit ervaring: “Als dierenartsen krijgen wij te maken met verschillende aandoeningen bij honden en katten. Het onderzoeken van patiënten en het stellen van diagnoses is ons vak. Sommige aandoeningen blijken pas in een later stadium erfelijk te zijn. Hier zou het dus enorm helpen als we het DNA van deze patiënten hadden opgeslagen voor genetisch onderzoek.”

In de databank van het Universitair Dierenziekenhuis wordt DNA van honden en katten – met toestemming van de eigenaar – opgeslagen voor onderzoek naar erfelijke ziekten en genetische variatie. Door onderzoek van het erfelijke materiaal, het DNA, kunnen de oorzaken van ziekten aan het licht komen en kunnen nieuwe DNA testen ontwikkeld worden. De verkregen kennis kan gebruikt worden om fokdieren zo te selecteren, dat het risico op gezondheidsproblemen afneemt.

Dit project maakt het mogelijk om van dieren met een nieuwe, mogelijk erfelijke ziekte DNA te verzamelen op het moment dat de patiënten op de kliniek onderzocht worden. “Dankzij het budget konden we adequaat inspelen op nieuw gesignaleerde aangeboren afwijkingen. Het afgelopen jaar is van 104 dieren met een mogelijk erfelijke ziekte DNA opgeslagen”, vertelt Fieten.

Ook als er geen lopend onderzoeksproject is kunnen DNA-monsters van aandoeningen bij gezelschapsdieren worden opgeslagen. Dr. Peter Leegwater, moleculair geneticus bij het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde, benadrukt het belang van dit project: “Wij bouwen dankzij dit project een grote DNA-databank op die we óf zelf kunnen gebruiken óf kunnen delen met collega wetenschappers en uiteindelijk ten goede komt aan de gezondheid van alle huisdieren.”

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van rasverenigingen en liefhebbers die samen met ons willen zorgen dat we DNA kunnen inzetten als sleutel tot erfelijke ziektes, een project dat ten goede komt aan de gezondheid  en het welzijn van al onze huisdieren.