Home


Dynamisch impactverslag

Diergeneeskunde in beweging


Vrienden Diergeneeskunde heeft inmiddels een groot aantal projecten mogelijk gemaakt, die de afgelopen jaren werden uitgelicht in onze jaarverslagen. Inmiddels is er veel vooruitgang geboekt op al deze projecten, waarmee er steeds meer impact wordt bereikt op het gebied van het welzijn van dier én mens.

Met dit dynamische impactverslag houden we onze partners, donateurs en dierenliefhebbers op de hoogte van de voortgang van al onze mooie projecten. De projecten zijn onderverdeeld in thema’s. Klik op de titel van het project om de actuele ontwikkelingen te lezen.

De projecten


Gezond Gefokt


Dier en Maatschappij


Dier en Veteraan
met PTSS


Diergeneeskunde
in beweging

Hun Welzijn,

onze ZorgAan het woord…


De betekenis van diergeneeskunde


Wat betekent een dier voor de mens? Het is een vraag die we als samenleving steeds vaker stellen. We realiseren ons steeds meer dat de gezondheid van mensen en dieren nauw met elkaar verbonden is. En toch is die gedachte niet nieuw. Al in 1811 schreef de in Nederland tot arts en in Duitsland tot dierenarts opgeleide Gerrit de Hoog in zijn proefschrift: 

“Aelianus, Aristoteles, Plato, Hippocrates, Democritus, Plinius en naderhand Avicenna, Galenus en Celsus. In één woord, alle vooraanstaande geneeskundigen van die tijd hebben het bestuderen van dieren, hun anatomie, ziekten en behandeling onlosmakelijk geïntegreerd met de ziekteleer van de mens, zodanig dat op grond van de anatomie van dieren zeer nuttige ontdekkingen ten aanzien van het menselijk lichaam zijn gedaan en door vergelijkend onderzoek bevestigd zijn.”*

Bij de faculteit Diergeneeskunde willen we dit ‘One Medicine’ concept breed uitdragen en stimuleren. Dankzij de steun van onze partners hebben we in 2021 in dat kader het Utrecht Translational One Medicine Innovation Centre, oftewel ‘UTOMIC’ kunnen oprichten. Deze open academische werkplaats biedt onderzoekers en artsen uit de veterinaire en de humane geneeskunde de gelegenheid om nog beter samen te werken en gebruik te maken van state-of-the-art faciliteiten voor diagnostiek en behandeling. Zo dragen ze samen bij aan een betere gezondheid van dieren én mensen. Tegelijkertijd verminderen ze hiermee de inzet van proefdieren in biomedisch onderzoek (p. 8 – 22). 

Daarnaast heeft de interactie met een dier vaak een positief effect op de mentale gezondheid van mensen. Het eerste onderzoekstraject naar de inzet van hulphonden bij veteranen met PTSS, V-PWR 1.0, is inmiddels afgerond.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een veteraan die lijdt aan PTSS zich met hulphond beter voelt, beter slaapt en minder PTSS-gerelateerde symptomen heeft. Maar PTSS is een aandoening die de veteraan voor de rest van zijn leven gaat beïnvloeden. De interactie tussen hulphond en veteraan is dan ook meestal een band voor het leven. Daarom zijn wij bijzonder blij dat ook de volgende fase van dit belangrijke onderzoekstraject mogelijk is gemaakt door onze genereuze partners. In V-PWR 2.0 willen we het welzijn van de veteraan, het gezin maar vooral ook die van de hulphond op lange termijn in kaart brengen en zien te waarborgen (p. 24). 

Het moge duidelijk zijn: dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de faculteit Diergeneeskunde zetten wij ons al 200 jaar in voor het welzijn en de gezondheid van dieren. Op 10 december 2021 vierde de faculteit Diergeneeskunde haar 200ste verjaardag. In de aanloop naar deze bijzondere dag droegen dierenartsen, paraveterinairs, praktijkmedewerkers en studenten diergeneeskunde het ‘Veterinair Vuur’ door heel Nederland en lieten zien hoeveel de diergeneeskunde – en vooral de dieren – voor hen betekenen (p.36). Samen houden we onze diergeneeskunde in beweging. 

Met hartelijke groet,

Debbie Jaarsma
Decaan faculteit Diergeneeskunde

* Gijs Jonkers, Peter Koolmees en Erik Jan Tjalsma, Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812), De eerste gepromoveerde veearts van Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022) p. 55.